Innvendig malerarbeid

innvendig malerarbeid - prosjekt håndverk as

Vi har hatt mange spennende maler oppdrag. Alt fra maling av en liten stue til store leilighets prosjekter. Våre vanligste kunder er private, entreprenører, kommuner og borettslag.

Vårt motto er at ingen jobb er for liten og ingen for store. Vi arbeider helst i Østfold og Follo regionen.

Vi er alltid oppdatert på gjeldende produkter. Vi er miljøbevisste og tenker på både maleren og kunden når det gjelder valg av produkter. Vi er godt informert fra våre leverandører når det gjelder produkter.

Du som kunde skal være trygg på at arbeidet som Prosjekt Håndverk AS utfører hos deg, er av høy kvalitet og utført med yrkes stolthet.

Våre prosjektledere vil alltid informere og tilby de beste produkter som finnes på markedet. Hvor høyere kvalitet du ønsker på produkter, jo mer vil disse koste, men det utgjør en veldig liten økonomisk del av en rehabilitering eller byggeprosess.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker et uforpliktende tilbud på innvendig malerarbeid.

Spesial produkt for private og offentlige miljøer hvor klima og fukt har fokus.

ALKALISPERRE (FUKT)
DexorBond, alkaliesperre, beskytter over-liggende lim og gulvbelegg mot fukt fra undergulvet.

Lim og belegg brytes ned ved kontakt med alkalisk fukt (høy pH-verdi) som finnes i undergulv av betong og sparkel. Dette resulterer i at limet går i oppløsning og danner emisjoner.

EMISJONSSPERRE (LUKT)
DexorBond, emisjonssperre, stopper eksisterende emisjoner i undergulvet fra å gjenoppta luften innendørs.

Disse emisjonene kan ellers forårsake helse-skade, ubehagelig lukt, slimhinneirritasjoner, astma, allergi etc. og gulvkonstruksjonen kan utgjøre en sanitær ulempe der helerisikoen foreligger.

FUNKSJON
DexorBond er bestandig mot kjemiske belastninger som alkalier (Høy pH-verdi).

Produktet er testet ved Sveriges Provings- och Forskningsinstitut gjennom funksjons-testen SP-metode 1310, «Målande alkali- og fuktspärrars funktion i gulvkonstruktioner».

DexorBond påvikes ikke av høy fukt. Den slipper igjennom damp men vannavvisende og kan derfor påføres betongunderlag med en relativ fuktighet (RF) opp til 100%.

UTFØRELSE
DexorBond kan påføres et godt rengjort undergulv av betong og/eller sparkel. Etter ca. 10 timer er overflaten herdet (tørket) og er klar til legging av lim og belegg.

Hygiene
Produktet skal håndteres i samsvar med AFS anvisninger for hardplaster. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk passende beskyttelsesklær (tett engangsdress), gummihansker og vernebriller. Dersom du får dette i øynene, skyll med mye vann og kontakt lege.

Sparkel og avrettingsmasse
Når fuktigheten i undergulvet er for høy for vanlig primer kan DexorBond påføres som primer til sparkel og avrettingsmasse på underlag med inntil 100% RF. Se eget datablad for «undergulv ingen tilfeldigheter».

Garanti
Påføring i henhold til kvalitetssikringsprogrammet for DexorBond og i samsvar med Dexors anbefalinger av godkjente og autoriserte entreprenører, gir en 10-års garanti at DexorBond forhindrer alkalisk nedbrytning av overliggende lim og belegg.

Se vår brosjyre om DexorBond

For forsikringsbransjen – «Raske rommet»

Last ned brosjyren "Raske Rommet"