Historien

Prosjekt Håndverk AS utfører alle typer arbeid innen maler- og gulvarbeider til industri, næring, institusjoner, borettslag og boliger. Vår bedrift teller 24 ansatte som arbeider over hele Østlandet.

Prosjekt Håndverk ble etablert i 1995 av Malermester Karl-Tommy Thorvaldsen, som har vært i faget hele sitt yrkesaktive liv.

Malermester Tom Lillevik begynte i firmaet 2000, firmaet skiftet da navn til Thorvaldsen og Lillevik AS.

I 2011 kom Odd Erik K Lundem inn i ledelsen, og bedriften skiftet navn til Prosjekt Håndverk AS.

Prosjekt Håndverk AS hadde disse tre med 33,33% hver frem til september 2020. Da overdro Tom Lillevik Prosjekt Håndverk AS, og solgte sin aksjepost til Karl Tommy og Odd-Erik.

Historiske navn: Malermestrene Thorvaldsen & Lillevik AS og Malermester Sigurd Karlsen AS.
Tom og Odd-Erik har i tillegg til aktiv karriere innen håndverk, vært henholdsvis selger og salgssjef i Flugger Norge.

Menneskene

Odd-Erik Kanth-Lundem

Daglig leder/ prosjekt leder

48 48 47 47
odd-erik@phas.no

Roy Jønsson

Roy Jønsson

Prosjektleder

908 40 019
roy.jonsson@phas.no

Floris Kanbier

Floris Kanbier

Prosjektleder

911 05 289
floris@phas.no

HMS og grønne verdier

Helse og arbeidsmiljø

• Vi skal glede oss over våre prestasjoner og ha det hyggelig sammen.
• Vi skal ha fokus på de ansatte som bedriftens viktigste ressurs, og legge forholdene til rette for å ha friske, motiverte og engasjerte medarbeidere som både ønsker, og kan tilbys, faglig utvikling.
• Vi skal oppfattes som ledende innenfor bransjen når det gjelder å forebygge helseplager forårsaket av uheldige arbeidsstillinger, uhensiktsmessig teknisk utstyr/personlig verneutstyr og bruk av kjemikalier.
• Vi skal skape sosiale og faglige arenaer som gir mulighet for personlig og faglig utvikling i et det daglige arbeidet.

Miljø
• Prosjekt Håndverk AS, skal oppfattes seriøse i bransjen innenfor miljøarbeid og vår miljøpolitikk skal være tilpasset bedriftens aktiviteter og omfatte hele verdikjeden.
• Bedriften skal opptre miljøbevisst og til enhver tid som et minimum overholde gjeldende lover, forskrifter.
• Alle medarbeidere skal gis informasjon og opplæring om avfallssortering, energiforbruk og kjemikalier slik at de motiveres til å tenke miljø i daglig arbeid.
• Våre leverandører skal alltid vurderes ut fra produktets påvirkning på miljøet både under produksjon, transport og bruk.

Sikkerhet
• Hos oss, har vi ingen prioritering foran sikkerheten til den enkelte.
• Alle våre ansatte har et spesielt ansvar for at arbeidet som blir utført ikke medfører skade på en selv eller andre.
• I alle situasjoner skal hensynet til den enkeltes sikkerhet vektlegges foran muligheten til å spare tid eller penger.
• Uønskede hendelser skal rapporteres umiddelbart, analyseres og danne grunnlag for læring og forbedring.
• Alle har plikt og rett til å stanse arbeid som ikke vurderes som sikkert