Utvendig malerarbeid

Utvendig malerarbeid er ikke «bare» utvendig malerarbeid.

Ofte blir dette arbeidet sammenlignet kun på pris, gjerne via små annonser i avisen, eller andre medier. Det er ikke alltid så lurt.

Vi har overtatt og fått mange forespørsler om å gjøre ferdig eller vurdere slikt arbeid. Det viser seg ofte at kunden får en helt annen tjeneste enn hva de regner med. Det blir ofte syndet med vask, skraping og grunning. Det blir også brukt for «tette» malinger på puss og lignende som trenger spesielle malinger med pustende egenskaper.

Kunder vurderer dessverre pris fremfor faglig kompetanse og dyktighet alt for ofte. Reklamasjons rett og muligheter fra faller også samtid. Husk at boligen din er mer verdt enn noe annet materielle ting du som regel eier. Derfor er det ekstra viktig å «verdibevare» denne.

Du som kunde har også juridisk ansvar som byggherre ovenfor uhell/ ulykker som kan skje med useriøse/ ulovlige arbeidere uten papirer, forsikringer m.m i orden.

Valg av maling – Hvilken maling skal jeg velge? Skal jeg bruke beis, dekkbeis eller maling. Vannbasert eller oljebasert.

Maling av trehus/ kledning

Underlagets beskaffenhet/ tilstand er avgjørende for hvilke produkter man bør bruke. Her er noen veiledninger:
• På nytt ubehandlet treverk, ønsker mange å se trestrukturen og da er beis et riktig valg. Varighet er nok bare 4-6 år
• Ønsker man å behandle dette senere med et dekkende produkt, er dekkbeis et godt valg. Varighet er 8-12 år
• Dersom det er tidligere beiset eller grunnet, kan man gjerne gå rett på med maling. Varighet er mellom 10-12 år.

Alle disse valgene er avhengig av stedlig beliggenhet og vedlikehold. Leverandører anbefaler vask hvert år. Dersom dette gjøres forlenges malings intervaller. Våre valg av utvendige produkter er Jotun og Flugger og deres høykvalitets produkter.

Spør oss om råd for nettopp deres hus.

Før oppdrag gjennomfører vi prøver for å avdekke type maling, samt fukt og/eller råte.

Maling av betong/ puss

Nesten ingen mur fasader er like. Ofte er det valgt enkle og raske løsninger som kan få kostbare følger. Dette gjelder både vedrørende feil material valg både fra starten til små utbedringer. Også løsninger med nedløp og beslag kan være årsak til masse problemer. Bruk av feil produkter/ maling er også årsak til problemer.

Små setnings skader og/ eller «riss» i overflaten er et vanlig problem for mange. Det er viktig å utbedre disse. Vann og fuktighet trenger inn i disse sprekkene, og tilfører fukt til pussen. Det blir også også frost sprengning på vinteren. Dette fører til avflassing og større skader på fasaden.
Ofte må det også gjøres kjemikalie tester av underlag for å avgjøre riktige behandlings produkter.

Rengjøring, flekkpussing og overmaling

Ofte en enklere oppussing av fasaden, hvor man rengjør, flekkpusser med en egnet puss og overmaler med en egnet og riktig maling.
Dette alternativet er det rimeligste alternativet som også er egnet for tidligere malte underlag.

Her finnes det ulike alternativer og noen produkter man IKKE må bruke.

Malingsfjerning, oppbygning/ utbedring av riss og maling.
Dette er en kvalitetsbehandling som er mer omfattende.
Nå legges det på kjemikaler som løser opp et eller flere lag med maling. Deretter spyles dette av med varmt vann med trykk.
Man bygger deretter opp underlaget med riktige produkter samt utbedrer riss og sprekker. Overflaten blir i samråd med teknikere fra leverandører befart og lang beskyttelse av underlaget. Levetid vil være 15-20 år.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker et uforpliktende tilbud på utvendig rehabilitering

Husk at: Godt vedlikehold = Verdibevaring

Velger du oss får du:
• Befaring på forhånd
• Skriftlig tilbud etter fagmessig utførelse
• Kvalitets arbeid utført ihht plan